Szkice techniczne

Tomasz Snopkiewicz
/ Kategorie: Szkice techniczne

Szkice techniczne

Jaskinie jurajskie i tatrzańskie

Tylko dla osób po przeszkoleniu

 

 
Uwaga!
Szkice w formacie pdf.
Niektóre wersje Acrobat Reader'a (7) z niektórymi przeglądarkami nie integrują się poprawnie! 
Proszę wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję: zapisz element docelowy jako... 
i zapisać na dysk lokalny, a potem otworzyć przeglądarkę i zapisany plik.
Najlepiej jednak ściągnąć aktualną wersję Reader'a lub zastosować alternatywną przeglądarkę.
Legenda do szkiców  
Jaskinie Jury Krakowsko - Wieluńskiej
   Błotna

v1.1

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Jama Ani OPN - wymaga zezwolenia
   Łabajowa

v1.2   v1.1

W jaskini zimują nietoperze ! Od listopada do kwietnia należy zaniechać organizowania w jaskini imprez, rozpalania ognisk itp.

   Małotowa

v1.0

W jaskini zimują nietoperze ! Od listopada do kwietnia należy zaniechać organizowania w jaskini imprez.

   Między Sosnami  
   Nad Źródłem 1

v1.1

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Racławicka

v1.1

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Rysia

v1.0   v2.0

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Szeroki Awen

v1.0

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Twarda

v1.0

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Wiercica JPK - wymaga zezwolenia
Jaskinie Tatrzańskie
   Czarna

zezwolenie - cały rok

v1.9

W związku z zimowaniem nietoperzy nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść w ciągach bocznych (Partie III Komina, Techuby, Partie Wawelskie) od listopada do kwietnia.

   Harda nieudostępniona
   Kasprowa Niżna zezwolenie - cały rok
  Kasprowa Średnia
          Kasprowa Wyżnia
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Kozia nieudostępniona
   Lodowa w Twardych Spadach nieudostępniona
   Małołącka zezwolenie - 16.06 - 31.03 
   Marmurowa zezwolenie - 16.06 - 31.03
    Miętusia

zezwolenie - cały rok

v2.5

W związku z zimowaniem nietoperzy należy ograniczyć zwiedzanie tzw. Starych Ciągów (Partii Nietoperzowych) od listopada do kwietnia.

    Miętusia Wyżnia

zezwolenie - cały rok

v1.2

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

   Nad Dachem

zezwolenie - 16.06 - 31.03

v1.2

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

   Niebieska Studnia nieudostępniona
   Pod Dachem zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Pod Wantą

zezwolenie - cały rok

v1.3

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

   Psia nieudostępniona
   Ptasia Studnia
         Lodowa Litworowa
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Nad Dachem
         Lodowa Litworowa
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Ptasia Studnia
         Lodowa Litworowa
         Nad Dachem
zezwolenie - 16.06 - 31.03

   Ptasia Studnia

otwór - Wielki Kłamca

zezwolenie - 16.06 - 31.03

   Studnia w Kazalnicy

          Lodowa Miętusia

nieudostępniona
   Studnia za Murem zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Wielka Litworowa zezwolenie - cały rok
   Wielka Śnieżna zezwolenie - cały rok

   Wielka Śnieżna

Wielka Litworowa - Galeria Krokodyla

zezwolenie - cały rok
   Zimna

zezwolenie - cały rok

v4.0  v3.8

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

UWAGA !
Na szkicach opisano minimalne długości lin. Potrzebna długość zależy od sposobu poręczowania.

Szkice były robione w różnych latach, te starsze należy traktować orientacyjnie. Mogły się zmienić punkty zamocowań i długości potrzebnych odcinków lin.
Szkice będą w miarę możliwości aktualizowane.

 

Numeracja wersji (np. JASKINIA Nazwa jaskini V1.0)

 •  Liczba główna: numer wersji szkicu (zasadnicze zmiany w wyglądzie szkicu - przesunięcie układu graficznego znacznej partii jaskini, duża zmiana skali itp.). /zazwyczaj jest to 1 lub 2/
 •  Liczba po kropce: oznacza, że szkic uległ małej modyfikacji, zachowując ogólny układ poprzedniego szkicu (np. poprawki długości liny, dodane punkty, dodane odcinki liny, dodano nowe partie /bez zmian poprzedniego układu/). W przypadku częstych aktualizacji liczba ta może mieć dużą wartość.

 

Przepisy określające jaskinie udostępnione do ruchu taternickiego oraz okresy ochronne znajdziesz na stronach Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Więcej informacji o Taternictwie Jaskiniowym znajdziesz na stronach Polskiego Związku Alpinizmu.

Strony Ojcowskiego Parku Narodowego.

Strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Inne strony jaskiniowe zawierające szkice techniczne:

Przypominamy wejscie do jaskiń TPN jest możliwe po uzyskaniu ZEZWOLENIA.
Szkice jaskiń niedostępnych są zamieszczone dla osób posiadających aktualne ZEZWOLENIA wydane przez Dyrekcję Odpowiedniego Parku Narodowego.

Źródła :

 • Antkiewicz - Hancbach A. 1991: Nad Dachem - część dokumentacyjna. Eksplorancik 17: 3-7.
 • Ganszer J., 1995: Jaskinia Szpatowców w Podlesicach. Jaskinie Wyżyny - Informator 3: 11.
 • Grodzicki J., 1991: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Chochołowskiej i dolinek reglowych. Warszawa. 1: 1-200.
 • Grodzicki J., 1993a: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej. Warszawa. 2: 1-165.
 • Grodzicki J., 1993b: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Koscieliskiej. Warszawa. 3:1-193.
 • Grodzicki J., 1994: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Wąwozu Kraków. Warszawa. 5: 1-252.
 • Grodzicki J., 1995: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wielkie Jaskinie Doliny Kościeliskiej. Warszawa. 4: 1-141.
 • Grodzicki J., 1996: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Miętusiej. Warszawa. 6: 1-194.
 • Grodzicki J., 1999: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Warszawa 7: 1-228.
 • Kotarba S., 1985: Szkice techniczne jaskiń. Eksplorancik 1: 52-56.: 52-56.
 • Kotarba S., 1990: Jaskinia Kozia - ostatni etap eksploracji? Eksplorancik 15: 12-13.
 • Kotarba S., 1999: Jaskinia Kasprowa. Jaskinie 16: 7.
 • Kućmierz J. 1999: Punkty asekuracyjne w Jaskini Zimnej. Jaskinie 14: 20-21.
 • Nowak J., 1995: Jaskinia Łabajowa. Jaskinie Wyżyny - Informator 6: 11.
 • Nowak J., 1999: Jama Ani - szkic techniczny. Jaskinie 15: 22.
 • Nowak J., 2000: Stałe punkty w Jaskini Miętusiej Wyżniej. Jaskinie 18: 4.
 • Słobodzian B., 1995: Szkice techniczne jaskiń Jury. Jaskinie Wyżyny - Informator 4: 5-6.
 • Woźniak M., 1995: Czy będzie bezpieczniej? Jaskinie Wyżyny - Informator 5: 10.

Opracowanie: Jakub Nowak & Tomasz Snopkiewicz

Dział uruchomiony 01.06.2000

Prosimy o sugestie i uwagi

Print
53789
 • Contact
 • Komentarze
Tomasz Snopkiewicz

Tomasz SnopkiewiczTomasz Snopkiewicz

Other posts by Tomasz Snopkiewicz
Contact author
Please login or register to post comments.

Contact author

Please solve captcha
x