Działalność krajowa

Tomasz Snopkiewicz
/ Kategorie: Szkice techniczne

Szkice techniczne

Jaskinie jurajskie i tatrzańskie

Tylko dla osób po przeszkoleniu

 

 
Uwaga!
Szkice w formacie pdf.
Niektóre wersje Acrobat Reader'a (7) z niektórymi przeglądarkami nie integrują się poprawnie! 
Proszę wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję: zapisz element docelowy jako... 
i zapisać na dysk lokalny, a potem otworzyć przeglądarkę i zapisany plik.
Najlepiej jednak ściągnąć aktualną wersję Reader'a lub zastosować alternatywną przeglądarkę.
Legenda do szkiców  
Jaskinie Jury Krakowsko - Wieluńskiej
   Błotna

v1.1

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Jama Ani OPN - wymaga zezwolenia
   Łabajowa

v1.2   v1.1

W jaskini zimują nietoperze ! Od listopada do kwietnia należy zaniechać organizowania w jaskini imprez, rozpalania ognisk itp.

   Małotowa

v1.0

W jaskini zimują nietoperze ! Od listopada do kwietnia należy zaniechać organizowania w jaskini imprez.

   Między Sosnami  
   Nad Źródłem 1

v1.1

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Racławicka

v1.1

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Rysia

v1.0   v2.0

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Szeroki Awen

v1.0

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Twarda

v1.0

W związku z zimowaniem nietoperzy w linii zjazdu, wspinaczki i spadku kamieni, proszę zaniechać zwiedzania jaskini od listopada do kwietnia.

   Wiercica JPK - wymaga zezwolenia
Jaskinie Tatrzańskie
   Czarna

zezwolenie - cały rok

v1.9

W związku z zimowaniem nietoperzy nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść w ciągach bocznych (Partie III Komina, Techuby, Partie Wawelskie) od listopada do kwietnia.

   Harda nieudostępniona
   Kasprowa Niżna zezwolenie - cały rok
  Kasprowa Średnia
          Kasprowa Wyżnia
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Kozia nieudostępniona
   Lodowa w Twardych Spadach nieudostępniona
   Małołącka zezwolenie - 16.06 - 31.03 
   Marmurowa zezwolenie - 16.06 - 31.03
    Miętusia

zezwolenie - cały rok

v2.5

W związku z zimowaniem nietoperzy należy ograniczyć zwiedzanie tzw. Starych Ciągów (Partii Nietoperzowych) od listopada do kwietnia.

    Miętusia Wyżnia

zezwolenie - cały rok

v1.2

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

   Nad Dachem

zezwolenie - 16.06 - 31.03

v1.2

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

   Niebieska Studnia nieudostępniona
   Pod Dachem zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Pod Wantą

zezwolenie - cały rok

v1.3

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

   Psia nieudostępniona
   Ptasia Studnia
         Lodowa Litworowa
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Nad Dachem
         Lodowa Litworowa
zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Ptasia Studnia
         Lodowa Litworowa
         Nad Dachem
zezwolenie - 16.06 - 31.03

   Ptasia Studnia

otwór - Wielki Kłamca

zezwolenie - 16.06 - 31.03

   Studnia w Kazalnicy

          Lodowa Miętusia

nieudostępniona
   Studnia za Murem zezwolenie - 16.06 - 31.03
   Wielka Litworowa zezwolenie - cały rok
   Wielka Śnieżna zezwolenie - cały rok
   Zimna

zezwolenie - cały rok

v3.8

W związku z zimowaniem nietoperzy, nie wolno przekraczać dziennych limitów wejść od listopada do kwietnia.

UWAGA !
Na szkicach opisano minimalne długości lin. Potrzebna długość zależy od sposobu poręczowania.

Szkice były robione w różnych latach, te starsze należy traktować orientacyjnie. Mogły się zmienić punkty zamocowań i długości potrzebnych odcinków lin.
Szkice będą w miarę możliwości aktualizowane.


Przepisy określające jaskinie udostępnione do ruchu taternickiego oraz okresy ochronne znajdziesz na stronach Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Więcej informacji o Taternictwie Jaskiniowym znajdziesz na stronach Polskiego Związku Alpinizmu.

Strony Ojcowskiego Parku Narodowego.

Strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Inne strony jaskiniowe zawierające szkice techniczne:
 

Przypominamy wejscie do jaskiń TPN jest możliwe po uzyskaniu ZEZWOLENIA.
Szkice jaskiń niedostępnych są zamieszczone dla osób posiadających aktualne ZEZWOLENIA wydane przez Dyrekcję Odpowiedniego Parku Narodowego.

Źródła :

 • Antkiewicz - Hancbach A. 1991: Nad Dachem - część dokumentacyjna. Eksplorancik 17: 3-7.
 • Ganszer J., 1995: Jaskinia Szpatowców w Podlesicach. Jaskinie Wyżyny - Informator 3: 11.
 • Grodzicki J., 1991: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Chochołowskiej i dolinek reglowych. Warszawa. 1: 1-200.
 • Grodzicki J., 1993a: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Kościeliskiej. Warszawa. 2: 1-165.
 • Grodzicki J., 1993b: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Koscieliskiej. Warszawa. 3:1-193.
 • Grodzicki J., 1994: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Wąwozu Kraków. Warszawa. 5: 1-252.
 • Grodzicki J., 1995: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wielkie Jaskinie Doliny Kościeliskiej. Warszawa. 4: 1-141.
 • Grodzicki J., 1996: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie zachodniego zbocza Doliny Miętusiej. Warszawa. 6: 1-194.
 • Grodzicki J., 1999: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Warszawa 7: 1-228.
 • Kotarba S., 1985: Szkice techniczne jaskiń. Eksplorancik 1: 52-56.: 52-56.
 • Kotarba S., 1990: Jaskinia Kozia - ostatni etap eksploracji? Eksplorancik 15: 12-13.
 • Kotarba S., 1999: Jaskinia Kasprowa. Jaskinie 16: 7.
 • Kućmierz J. 1999: Punkty asekuracyjne w Jaskini Zimnej. Jaskinie 14: 20-21.
 • Nowak J., 1995: Jaskinia Łabajowa. Jaskinie Wyżyny - Informator 6: 11.
 • Nowak J., 1999: Jama Ani - szkic techniczny. Jaskinie 15: 22.
 • Nowak J., 2000: Stałe punkty w Jaskini Miętusiej Wyżniej. Jaskinie 18: 4.
 • Słobodzian B., 1995: Szkice techniczne jaskiń Jury. Jaskinie Wyżyny - Informator 4: 5-6.
 • Woźniak M., 1995: Czy będzie bezpieczniej? Jaskinie Wyżyny - Informator 5: 10.

Opracowanie: Jakub Nowak & Tomasz Snopkiewicz

Dział uruchomiony 01.06.2000

Prosimy o sugestie i uwagi

Print
48261
Tomasz Snopkiewicz

Tomasz SnopkiewiczTomasz Snopkiewicz

Other posts by Tomasz Snopkiewicz
Contact author

Leave a comment

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Dodaj komentarz

Contact author

Please solve captcha
x