Klubowe

Walne Zebranie
Zarząd
/ Kategorie: Klubowe

Walne Zebranie

Członków Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego

 
Zapraszamy na
Walne Zebranie Członków Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego,
które odbędzie się w siedzibie klubu w czwartek 28.02.2019 r.
 
Pierwszy termin zebrania ustalony jest na godzinę 17:30
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 
Drugi termin: w tym samym dniu o godzinie 18:30
Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
 
Na Walnym Zebraniu prawo głosu mają członkowie KKTJ którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż 2 kwartały wstecz.
 
Głównym tematem Walnego Zebrania będą:
  • Wybór zarządu klubu na kolejne 3 lata
  • Wybór delegatów na WZD PZA
  • Wybór delegatów na WZ KiSTJ
Skład obecnego zarządu dostępny jest tutaj: https://kktj.pl/O-nas/Zarz%C4%85d
 
Miłego dnia
 
Print
1049

Zarząd Zarząd

Other posts by Zarząd
Contact author
Please login or register to post comments.

Contact author

Please solve captcha
x