Zarząd

ZARZĄD
od 24 marca 2016 
Board of Directors
Krzysztof Kukułka Prezes
Chairman
furek2 (10 kB) Michał Ciszewski
 
Stanisław Wasyluk Szef szkolenia
Chief of instruction
Wojciech Sieprawski Skarbnik
Treasurer
Przemysław Styrna Magazynier
Storekeeper 


Sekretarz
Secretary
 
Komisja Rewizyjna
Board of Control
sylwia1 (9 kB) Sylwia Gołosz
florek1 (38 kB) Florian Małek
Tomasz Snopkiewicz  Poprzedni Zarząd   2013-2016
Przed-poprzedni poprzedni Zarząd   2010-2013
Przed-przed-poprzedni Zarząd   2007-2010
Przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)
Przed-przed-przed-przed-przed-poprzedni Zarząd :)