Polska

Jaskinie Tatr
Jakub Nowak

Jaskinie Tatr

Listopad 2021

Aktualizacja (listopad 2021) dotyczy eksploracji Lodowej Miętusiej, Króliczej Jamy i Jaskini Zimnej oraz inwentaryzacji mniejszych jaskiń w Dolinie Małej Łąki, Miętusiej i Wąwozie Kraków.

O tym wszystkim można przeczytać w najnowszych Jaskiniach 102-103.

Z poniższego zestawienia wynika, że w Tatrach Polskich znanych jest 876 jaskiń o łącznej długości przekraczającej 136,3 km.

   Zestawienie jaskiń polskich Tatr oparte jest o oryginalne publikacje w literaturze fachowej. Ma to na celu uniknięcie sumowania długości niepotwierdzonych odkryć, "informacji ustnych" i plotek. Informacje o obiektach bez dokumentacji zaznaczono kursywą, jako równie niepewne. W związku z tym lista znanych obecnie jaskiń jest niepełna.

Dla przypomnienia - po ponad 30 latach od publikacji W.W. Wiśniewskiego o jaskiniach Kominiarskiego Wierchu postanowiłem usunąć ze statystyk jaskinie, których zespołowi PTPNoZ nie udało się zweryfikować, stąd liczba znanych jaskiń jest mniejsza, niż podawana do 2018 r.Dane morfometryczne podano z dokładnością do 0,5 m.
Będziemy wdzięczni za wszelkie, udokumentowane informacje o odkryciach w jaskiniach Tatr.

 

 Caves of Polish Tatra Mountains

    There are 876 known caves in Polish Tatras. The total lenght of these caves exeed 136,3 km.
The deepest and the longest cave is Wielka Śnieżna Cave (vertical extend: 824 m, lenght: more than 23 km.

Print
2863

Documents to download

Jakub Nowak

Jakub NowakJakub Nowak

Other posts by Jakub Nowak
Contact author
Please login or register to post comments.

Contact author

Please solve captcha
x