Szkice techniczne

VI Konferencja Tatrzańska
Jakub Nowak
/ Kategorie: News, Polska

VI Konferencja Tatrzańska

Październik 2020

W dniach 8-10 października 2020 r. w Zakopanem miała miejsce kolejna konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Konferencję organizuje TPN i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi co pięć lat, a temat przewodni w 2020 roku brzmiał: Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne. Na konferencji zaprezentowano ponad 70 wystąpień w postaci posterów i referatów na temat badań poświęconych naszym Tatrom. Ze względu na sytuację pandemii wirusa cała konferencja miała przebieg zdalny i obecna w Zakopanem była tylko cześć autorów przedstawiających referaty. Wśród wystąpień dominowały geologia i ochrona przyrody, a tylko 4 prezentacje częściowo dotyczyły jaskiń i krasu. Niestety ponownie niewiele można było się dowiedzieć na temat badań nad tatrzańską fauną. Mniejsza ilość wystąpień w tym roku pozwala się jedynie domyślać, że zakres badań w Tatrach jest większy niż wynikałoby to z listy tematów.

Działalność naszego klubu została zaprezentowana na posterze.

Print
3777
  • Gallery
  • Contact
  • Komentarze
Jakub Nowak

Jakub NowakJakub Nowak

Other posts by Jakub Nowak
Contact author
Please login or register to post comments.

Contact author

Please solve captcha
x