Polska

VI Konferencja Tatrzańska
Jakub Nowak
/ Kategorie: News, Polska

VI Konferencja Tatrzańska

Październik 2020

W dniach 8-10 października 2020 r. w Zakopanem miała miejsce kolejna konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Konferencję organizuje TPN i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi co pięć lat, a temat przewodni w 2020 roku brzmiał: Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne. Na konferencji zaprezentowano ponad 70 wystąpień w postaci posterów i referatów na temat badań poświęconych naszym Tatrom. Ze względu na sytuację pandemii wirusa cała konferencja miała przebieg zdalny i obecna w Zakopanem była tylko cześć autorów przedstawiających referaty. Wśród wystąpień dominowały geologia i ochrona przyrody, a tylko 4 prezentacje częściowo dotyczyły jaskiń i krasu. Niestety ponownie niewiele można było się dowiedzieć na temat badań nad tatrzańską fauną. Mniejsza ilość wystąpień w tym roku pozwala się jedynie domyślać, że zakres badań w Tatrach jest większy niż wynikałoby to z listy tematów.

Działalność naszego klubu została zaprezentowana na posterze.

Print
3835
Jakub Nowak

Jakub NowakJakub Nowak

Other posts by Jakub Nowak
Contact author
Please login or register to post comments.

Contact author

Please solve captcha
x