Polska

System Jaskini Nietoperzowej najdłuższy na Jurze
Michał Ciszewski

System Jaskini Nietoperzowej najdłuższy na Jurze

Jaskinia Nietoperzowa oraz połączona z nią w 2019 roku Jaskinia Zygmunta tworzą najdłuższy system jaskiniowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Długość łączna korytarzy: 1047,7 m, deniwelacja 55,1 m (+14,4 ; -40,7 m). Rozciągłość pozioma wynosi 173,4 m. Ostatnie pomiary zostały wykonane w maju 2022. Eksploracja w ostatnich latach, prowadzona przez członków KKTJ i "Przedsiębiostwo Budowy Jaskiń" pod kierownictwem Andrzeja Górnego cały czas trwa w różnych częściach jaskini. Ciekawostką jest, że w Jaskini Zygmunta udało się dotrzeć w dwóch ciągach do syfonów, które są bardzo rzadko występują na Jurze. Dokładny pomiar nie został wykonany w syfonach, ale głębokość ciągu pod wodą dostępnego dla człowieka szacowana jest na przynajmniej 3,5 m.
Najnowszą wersję planów systemu opracowaną przez Michała Ciszewskiego (skończoną w lutym 2023) można oglądać w galerii poniżej.

Kolejne pomiary najprawdopodobniej odbędą się na wiosnę po zakończeniu zimowego sezonu eksploracyjnego.

Autorzy dokumentacji kartograficznej:
Pomiary: Michał Ciszewski, Tomasz Snopkiewicz, Olimpiusz Paul, Agnieszka Ochałek
Szkice: Michał Ciszewski, Tomasz Snopkiewicz
Rysunek i opracowanie graficzne: Michał Ciszewski

Całość systemu jaskiniowego została zmierzona przy użyciu dalmierzy laserowych Leica DistoX2 i palmtopów z oprogramowaniem Pocket Topo.

Wirtualny spacer po głównym ciągu Jaskini Nietoperzowej (na podstawie skanu 3D i pomiarów geodezyjnych, opracowanych przez członków KKTJ, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i firmy Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC") można oglądnąć na Youtube:
Jaskinia Nietoperzowa - animacja skanu 3D w kolorze

Pomiary geodezyjne i skanowanie 3D w kolorze: Mateusz Jabłoński, Michał Ciszewski, Agnieszka Ochałek

Przy zwiedzaniu jaskini można oglądnąć model wykonany na drukarce 3D na podstawie skanu laserowego. Więcej informacji o skanowaniu:
Jaskina Nietoperzowa - skanowanie 3D, pomiary geodezyjne

Artykuły o eksploracji i skanowaniu 3D Jaskini Nietoperzowej można przeczytać w naszym jubileuszowym magazynie Jamnik 2021 wydanym w ramach 55-lecia KKTJ. Magazyn można nabyć w klubie.

Print
1591
Michał Ciszewski

Michał CiszewskiMichał Ciszewski

Other posts by Michał Ciszewski
Contact author
Please login or register to post comments.

Contact author

Please solve captcha
x