Działalność Zagraniczna

Lampo'06

LAMPO 2006 podobóz DÜRRKAR

Stanisław Kotarba 0 2152

Dürrkar położony jest w masywie Leogangersteinberge. Od północy i zachodu sąsiaduje ze znanym, największym w masywie - Ebersbergkarem, od południa z Hochgrubem, drugim pod względem wielkości karem polodowcowym Leoganersteinberge. Odsłonięte wapienne "platto" rozpoczyna się na wysokości ok. 1900 m.n.p.m. i sięga aż do wysokości ok. 2350 m.n.p.m. Jego powierzchnia wynosi ok. 1 km2.
Pierwsze próby eksploracji Dürrkaru miały miejsce w 1973 r. przez wyprawę krakowską pod kierownictwem Ryszarda Kujata. Zbadano wtedy, wskazaną przez miejscowego grotołaza Franca Kinesbergera jaskinię Dürrkarloch, osiągając w niej dno na gębokości 85 m. W latach następnych miały miejsce trzy krótkie rekonesanse eksploracyjne, kierowane lub inspirowane przez Andrzeja Ciszewskiego. Ich wynikiem było wstępne rozpoznanie możliwości eksploracyjnych w Dürrkarze i sąsiadującym z nim Hochgrubie.

RSS

Theme picker