Działalność krajowa

System Jaskini Nietoperzowej najdłuższy na Jurze
Michał Ciszewski

System Jaskini Nietoperzowej najdłuższy na Jurze

Jaskinia Nietoperzowa oraz połączona z nią w 2019 roku Jaskinia Zygmunta tworzą najdłuższy system jaskiniowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Długość łączna korytarzy: 1047,7 m, deniwelacja 55,1 m (+14,4 ; -40,7 m). Rozciągłość pozioma wynosi 173,4 m. Ostatnie pomiary zostały wykonane w maju 2022. Eksploracja w ostatnich latach, prowadzona przez członków KKTJ i "Przedsiębiostwo Budowy Jaskiń" pod kierownictwem Andrzeja Górnego cały czas trwa w różnych częściach jaskini. Ciekawostką jest, że w Jaskini Zygmunta udało się dotrzeć w dwóch ciągach do syfonów, które są bardzo rzadko występują na Jurze. Dokładny pomiar nie został wykonany w syfonach, ale głębokość ciągu pod wodą dostępnego dla człowieka szacowana jest na przynajmniej 3,5 m.
Najnowszą wersję planów systemu opracowaną przez Michała Ciszewskiego (skończoną w lutym 2023) można oglądać w galerii poniżej.

Kolejne pomiary najprawdopodobniej odbędą się na wiosnę po zakończeniu zimowego sezonu eksploracyjnego.

Autorzy dokumentacji kartograficznej:
Pomiary: Michał Ciszewski, Tomasz Snopkiewicz, Olimpiusz Paul, Agnieszka Ochałek
Szkice: Michał Ciszewski, Tomasz Snopkiewicz
Rysunek i opracowanie graficzne: Michał Ciszewski

Całość systemu jaskiniowego została zmierzona przy użyciu dalmierzy laserowych Leica DistoX2 i palmtopów z oprogramowaniem Pocket Topo.

Wirtualny spacer po głównym ciągu Jaskini Nietoperzowej (na podstawie skanu 3D i pomiarów geodezyjnych, opracowanych przez członków KKTJ, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i firmy Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC") można oglądnąć na Youtube:
Jaskinia Nietoperzowa - animacja skanu 3D w kolorze

Pomiary geodezyjne i skanowanie 3D w kolorze: Mateusz Jabłoński, Michał Ciszewski, Agnieszka Ochałek

Przy zwiedzaniu jaskini można oglądnąć model wykonany na drukarce 3D na podstawie skanu laserowego. Więcej informacji o skanowaniu:
Jaskina Nietoperzowa - skanowanie 3D, pomiary geodezyjne

Artykuły o eksploracji i skanowaniu 3D Jaskini Nietoperzowej można przeczytać w naszym jubileuszowym magazynie Jamnik 2021 wydanym w ramach 55-lecia KKTJ. Magazyn można nabyć w klubie.

Print
1511
Michał Ciszewski

Michał CiszewskiMichał Ciszewski

Other posts by Michał Ciszewski
Contact author

Leave a comment

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Dodaj komentarz

Contact author

Please solve captcha
x