Polska

IV Konferencja Tatrzańska
Jakub Nowak
/ Kategorie: Polska

IV Konferencja Tatrzańska

W dniach 14-16 października odbyła się kolejna konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek". Konferencje organizuje TPN i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi co pięć lat. Około setka uczestników zaprezentowała niespełna 130 wystąpień w postaci posterów i referatów. Wśród nich dominowała geologia i leśnictwo, a 10 prezentacji (posterów) dotyczyło jaskiń i krasu. Działalność naszego klubu prezentował poster.

Print
655

Documents to download

Jakub Nowak

Jakub NowakJakub Nowak

Other posts by Jakub Nowak
Contact author

Please login or register to post comments.

Please solve captcha
x