Działalność Zagraniczna

Węgry pod znakiem jaskiń

Speleowczasy 2018

Lisica 0 2619

Każdy wyjazd uczy. Dzięki temu dowiedziałam się tego, iż Węgrzy w swoim języku mają osobne okreslenia na jaskinie pionowe (zsomboly) i poziome (barlang). Osobiście najlepiej wspominam wyjścia do Kossutha (kto dobrze tego nie wspomina, chyba tam nie był!) oraz Szabadsag.

RSS

Theme picker