Działalność Zagraniczna

Lampo'12
Przemysław Styrna
/ Kategorie: Wyprawy zagraniczne

Lampo'12

Wyprawa wDürkar

W dniach 28.07 do 25.08 odbyła się kolejna wyprawa Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Leoganger Steinberger.
Głównym celem tegorocznej wyprawy była działalność powierzchniowa i kontynuacja eksploracji jaskiń odkrytych w ubiegłym roku w kotle Hochgrub, oraz dalsza działalność w systemie Tropik-Ćwiartka (Tropik-Viertel Höhle) w Dürkarze.
W Ćwiartce (Viertel Höhle) już w czasie pierwszego biwaku osiągnęliśmy zostaje kolejny syfon, już 4, tym razem na głębokości -777m. W związku z tym przeprowadzono reporęcz do poziomu -150m. 
W jaskini jaskini Tropik Höhle kontynuowano eksplorację partii za oknem w Studni Waldka (-370 m). Udało się dojść nad krawędź kolejnej studni o głębokości ok. 50 m (-460 m). 
Działalność powierzchniowa prowadzona była wyłącznie w kotle Hochgrub w szczególności w jego centralnej części oraz niektórych otaczających go ścianach. 
Łącznie działaliśmy w ponad 30 jaskiniach. Najgłębszą z nowo odkrytych okazała się Brückenschacht, gdzie został osiągnięty ciasny meander na głębokości -110 m. 
W trakcie wyprawy okazało się, że głównym celem eksploracji Hochgrub'ie stała się Jaskinia z Paprotką (Schacht mit dem Farn), którą wyeksplorowano w ubiegłym roku do poziomu -170 m. Tym razem ciąg studni (w tym największą studnią w Hochgrub'ie 180m. głębokości) doprowadził nas do ciasnej szczeliny na głębokości -435 m, niestety bez możliwości dalszej eksploracji. W rezultacie zostało przeprowadzone reporęczowanie tej jaskini. 
Podjęliśmy również próbę kontynuacji eksploracji w jaskini Piwnica Heidi (-100 m), gdzie w ubiegłym roku została przerwana eksploracja, ale w tym roku otwór był zamknięty przez korek śnieżny. 
Sumarycznie w trakcie wyprawy zostało wyeksplorowane 1300 m nowych ciągów. 

W wyprawie udział wzięli:

 • Andrzej Ciszewski- kierownik,
 • Michał Ciszewski,
 • Damian Daniłowski,
 • Miłosz Dryjański,
 • Kaja Fidzińska,
 • Filip Filar,
 • Rafał Kardaś,
 • Krzysztof Kukułka,
 • Beata Michalak,
 • Paweł Pawłowski,
 • Mirosław Pindel,
 • Andrzej Porębski,
 • Włodzimierz Porębski,
 • Piotr Słupiński,
 • Tomasz Snopkiewicz,
 • Przemysław Styrna,
 • Stanisław Wasyluk,
 • Ewa Wójcik,
 • Damian Żmuda. 
   

 

Napisz do autora:

Przemysław Styrna
Previous Article Feichtnerschacht 2012
Next Article Hagen 2012
Print
683
 • Gallery
 • Contact
 • Komentarze
Przemysław Styrna

Przemysław StyrnaPrzemysław Styrna

Other posts by Przemysław Styrna
Contact author
Please login or register to post comments.

Theme picker

Contact author

Please solve captcha
x