Działalność krajowa

VI Konferencja Tatrzańska
Jakub Nowak
/ Kategorie: News, Polska

VI Konferencja Tatrzańska

Październik 2020

W dniach 8-10 paźziernika 2020 r. w Zakopanem miała miejsce kolejna konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Konferencję organizuje TPN i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi co pięć lat, a temat przewodni w 2020 roku brzmiał: Zmiany w Tatrach - zagrożenia istniejące i potencjalne. Na konferencji zaprezentowano ponad 70 wystąpień w postaci posterów i referatów na temat badań poświęconych naszym Tatrom. Ze względu na sytuację pandemii wirusa cała konferencja miała przebieg zdalny i obecna w Zakopanem była tylko cześć autorów przedstawiających referaty. Wśród wystąpień dominowały geologia i ochrona przyrody, a tylko 4 prezentacje częściowo dotyczyły jaskiń i krasu. Niestety ponownie niewiele można było się dowiedzieć na temat badań nad tatrzańską fauną. Mniejsza ilość wystąpień w tym roku pozwala się jedynie domyślać, że zakres badań w Tatrach jest większy niż wynikałoby to z listy tematów.

Działalność naszego klubu została zaprezentowana na posterze.

Print
46
Jakub Nowak

Jakub NowakJakub Nowak

Other posts by Jakub Nowak
Contact author

Leave a comment

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
Dodaj komentarz

Theme picker

Contact author

Please solve captcha
x