Speleokonfrontacje 2000


Rozmiar: 7183 bajtów

     W dniach 7-8 października, jak co roku odbyły się Speleokonfrontacje. Tym razem miały one miejsce w Podzamczu, na Ogrodzienieckim Zamku, co dodawało imprezie atmosfery. Wszyscy przybyli z niecierpliwością oczekiwali relacji z letnich i wcześniejszych wypraw. Jest to jedyna okazja usłyszenia zeznań z pierwszej ręki - od kierowników i uczestników wypraw. Szybko powstające plotki można bezpośrednio zweryfikować dzięki szansie spotkania grotołazów z klubów całej Polski. To - nieoficjalnie. Oficjalnie jak zwykle przygody jaskiniowe i nie tylko były prezentowane w formie prelekcji ilustrowanych przeźroczami, a nawet filmami. Oczywiście gwoździem programu była "niekonfrontacyjna", pokojowa impreza, rozpoczęta właściwie już podczas przeciąganych kilkakrotnie prelekcji. Smakosze mogli zaznajomić się z wyrobami Browaru Jurajskiego, a "tygryski" brykały na nieco pochyłym placu zamkowym, lub wcześniej na założonych tyrolkach.
Organizator wyprodukował pamiątkowe koszulki i czapki, które można było zakupić w improwizowanej recepcji. Ponadto nasi krajowi producenci ubiorów i sprzętu jaskiniowego oferowali swoje wyroby, a portfel grotołaza dodatkowo uszczuplały zakupy wielu archiwalnych wydawnictw. W sowicie sponsorowanym konkursie na najlepsza prelekcję poraz kolejny wygrał Marek Kozioł z Klubu Speleologicznego "Aven".


Kolejną udaną imprezę zorganizował Speleoklub Dąbrowa Górnicza - Dziękujemy !

Jakub Nowak

Speleoconfrontations 2000

Between 7 and 8 october took place next speleo-meeting in the Ogrodzieniec Castle. As every year speleologists present in a lecture the efects of the exploration during the summer expeditions. After the oficial part of meeting an party had started. In the second day a competition for the best lecture won Marek Kozioł from Speleo Club "Aven".
The meeting organized Speleoclub Dąbrowa Górnicza - Thank You !

Jakub Nowak