Z wielkim żalem żegnamy Kolegów
z Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego,
którzy zginęli 28 stycznia 2004 r.
pod lawinią w Tatrach:

Anna Antkiewicz
Magdalena Jarosz
Daniel Rusnarczyk
Piotr Trzeszczoń

W naszej pamięci pozostaniecie na zawsze...