© Tomasz Snopkiewicz
© Tomasz Snopkiewicz
Kurs Kartowania jaskiń - Ojców 2000
Jaskinia Biała (w±wóz Jamki)