© Tomasz Snopkiewicz
© Tomasz Snopkiewicz
jaskinia Czarna - manewry ratownictwa jaskiniowego