© Tomasz Snopkiewicz
© Tomasz Snopkiewicz    jaskinia Czarna - manewry ratownictwa jaskiniowego