© Tomasz Snopkiewicz  - jaskinia Wielka Litworowa
© Tomasz Snopkiewicz     jaskinia Wielka Litworowa