© Stanisław Kotarba
© Stanisław Kotarba

"Kosmiczny ogród"

"Space garden"