© Stanisław Kotarba
© Stanisław Kotarba    jaskinia Czarna - manewry ratownictwa jaskiniowego