© Stanisław Kotarba
© Stanisław Kotarba
jaskinia Czarna - manewry ratownictwa jaskiniowego