W tym numerze 'Jaskiń' (5 wrzesień-październik 1998)
zostały zamieszczone 2 artykuły o połączeniu LAMPO