Tatry, W±wóz Kraków, Jaskinia nad Perci±
foto. © J. Nowak