Tatry, W±wóz Kraków, Schron nad Zakosist±
foto. © J. Nowak