W korytarzyk wmórowane rury
(pomiar zmian szerokości korytarza ?).

foto. © Tomasz Snopkiewicz
Pierwsze        Poprzednie        Wyjście do galerii 5        Następne        Ostatnie