© S. Wasyluk
U stóp machiny oblężniczej. Krasnohorskie Podhradie.