© S. Wasyluk
Przed bram± wjazdow± do zamku w Krasnohorskim Podhradiu.