© S. Wasyluk
Potrawka z kociołka udała się znakomicie.