© S. Wasyluk
Droga na powierzchnię. Jaskinia Drienowska.