© S. Wasyluk
Wewnątrz stalowej rury doprowadzającej do jaskini Drienowskiej.