© S. Wasyluk
Na pomoście przy Remenytelen - szifon. Kossuth-barlang.