© Stanisław Kotarba
© Stanisław Kotarba
Sala za Jeziorem Dużym