© Stanisław Kotarba
© Stanisław Kotarba
Główny otwór jaskini ZGURASTI