© S. Wasyluk
Agata przy jednym z wywierzysk odwadniających Maganik.   Kanion Mrtvicy.