© S. Wasyluk
Mirosław Latacz "Miro"(AKG Kraków) - kierownik wyprawy