© S. Wasyluk
Tablica informacyjna wmurowana przy wjeździe na most.