© S. Wasyluk
Podczas eksploracji powierzchniowej prowadzonej na wschód od obozu. Dzień dwunasty.