© S. Wasyluk
Kaja w podszczytowych partiach Bobotov Kuk.