© S. Wasyluk
Rekonesans za granią Vjetrna Brda. Przy otworze jednej z niewielkich jaskiń.