© S. Wasyluk
Rekonesans za granią Vjetrna Brda. Sprawdzamy leje krasowe położone powyżej drogi
wiodącej z Sedla do Urdeni Do.