© S. Wasyluk
... po odgruzowaniu i oczyszczeniu otworu Agata zjeżdża kilkunastometrową studzienkę,
stwierdzając kontynuację.