© S. Wasyluk
Dzień piąty. Znów uderzamy do Samo Lepo - tym razem do dna jaskini.