© S. Wasyluk
... i wychodzimy do Samo Lepo jaskini odkrytej przez członków AKG dwa lata wcześniej.