© S. Wasyluk
Po odgruzowaniu i oczyszczeniu otworu Agata zjeżdża kilkunastometrową studzienkę,
stwierdzając kontynuację.