© Jakub Nowak  Wykwity aragonitowe w nowej galerii w jaskini PL-2
© Jakub Nowak    Wykwity aragonitowe w nowej galerii w jaskini PL-2