Nazwa Jaskinii:D25
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 151
Nazwa robocza:  D25
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~51 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~11 m    /    S-W:~4 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-35 m (08-2007)
Deniwelacja:35 m (08-2007)
Historia poznania: Otwór został odkryty w lipcu 2006 r., w czasie wyprawy KKTJ przez zespół S. Kotarba, W. Porębski, W. Zawadzki. Eksploracja była prowadzona w sierpniu 2007 r. podczas wyprawy KKTJ przez zespół J. Nowak, J. Ślusarczyk.
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07