Nazwa Jaskinii:D55
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 156
Nazwa robocza:  D55
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~11 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~4 m    /    S-W:~3 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-11 m (08-2007)
Deniwelacja:11 m (08-2007)
Historia poznania: Jaskinię odkrył i eksplorował w sierpniu 2007 roku zespół J. Nowak, W. Porębski, J. Ślusarczyk.
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07