Nazwa Jaskinii:D57
Nr rejestracyjny / katastralny:1324 / 162
Nazwa robocza:  D57
Właściciel: 
Położenie (opis / GPS):Austria, Leoganger Steinberge - Dürrkar
Długość:~80 m (08-2007)
Rozciągłość (południkowa / róznoleżnikowa): N-S:~16 m    /    S-W:~27 m
Przewyższenie:0 m (08-2007)
Głębokość:-20 m (08-2007)
Deniwelacja:20 m (08-2007)
Historia poznania:Jaskinia została odkryta i eksplorowana podczas wyprawy KKTJ w sierpniu 2007 przez zespół M. Ciszewski, I.Podobiński, P.Podobiński. (szczegóły w opisie).
Opis jaskini:
Aktualizacja danych:sierpień 2007
Uwagi:Eksploracja zakończona
Plan / przekrój:
Zdjęcia:
Wróć - Lampo'07